بسته بندی

بسته بندی از یک استراتژی بازاریابی یکپارچه، به منظور جلب توجه خریدار و مصرف کننده تبعیت می کند. بسیاری از مصرف کنندگان قبل از هر گونه خریدی، کالای مورد نظر را با بسته بندی آن قضاوت می کنند. یکی از اهداف بسته بندی، هویت دهی به محصول است.
شرکت آذین چاپ البرز نیز در همین راستا ، با توجه به درخواست مشتری و نوع محصول مشتری به 3 صورت در اختیار مشتریان قرار می دهد.
1-بسته بندی به صورت پالت
2- بسته بندی به صورت کیسه پالت
3- بسته بندی به صورت کارتن